Dobro došli u našu online prodavnicu www.slatkikrompir.rs. Molimo Vas, da pre kupovine i korišćenja naših usluga pročitate sledeće uslove i obaveštenja. Ovi uslovi poslovanja su Ugovor između Vas, kao kupca i PPG Đurica Darko kao Prodavca. Korišćenjem stranice slažete se s uslovima i odredbama navedenim u nastavku.

Opšte odredbe i definicije

Ovi opšti uslovi poslovanja (u daljem tekstu samo „Uslovi“) primenjuju se na sve poslovne odnose sklopljene putem sistema elektronske  trgovine www.slatkikrompir.rs i regulišu prava i obaveze između Kupca i Prodavca. Uslovi su uspostavljeni u skladu sa zakonima Republike Srbije. Za pitanja, koja nisu obuhvaćena ovim Uslovima, osnovna načela poslovnih odnosa se regulišu prema relevantnim odredbama Trgovačkog zakonika. Sve odredbe koje sadrži ovaj dokument su valjane, osim, ako u pisanom ugovornom obliku između dobavljača i kupca nije drugačije navedeno.

Pod pojmom „Prodavac“ se podrazumeva:

PPG Đurica Darko
I. G. Kovačića 163
HR – 32 236 Ilok

MIBPG: 227910

Pod pojmom „Kupac“ se u elektronskoj bazi podataka podrazumeva fizička ili pravna osoba, koja je poslala elektronsku Porudžbinu. Kupac je u registarskom obrascu dužan da da tačne i istinite informacije. Fizičko lice mora biti starije od 18 godina.

Pod pojmom „Korisnik“ u porudžbini Kupca se podrazumeva fizička ili pravna osoba određena za preuzimanje predmeta porudžbine na adresi navedenoj u registarskom obrascu kao mesto isporuke (u daljem tekstu samo „Adresa dostave“).

Pod pojmom „Porudžbina“ se podrazumeva popunjeni i poslani elektronski, registarski obrazac koji sadrži podatke o Kupcu ili o Primaocu (ako nije identičan Kupcu), o naručenoj robi iz ponude trgovine, te o ceni proizvoda i usluga.

Pod pojmom „Artikal“ se podrazumeva bilo koji proizvod iz kataloga proizvoda. Porudžbina može da sadrži nekoliko artikala iz kataloga proizvoda, a svaki artikal u Porudžbini može, takođe, biti zastupljen različitim brojem komada, odnosno višestruko standardizovanom merom mase (1 kg).

 

I Porudžbina – kupoprodajni ugovor

1.1 Poslana Porudžbina je predlog kupoprodajnog ugovora. Slanjem elektronske Porudžbine Kupac obavezno potvrđuje, da je upoznat s ovim Uslovima i da je sa njima (u potpunosti) saglasan. Slanjem elektronske Porudžbenice, Kupac prihvata sve odredbe Uslova, koje su na snazi na dan otpremanja ove Porudžbine.

1.2 Pod otpremom Porudžbine  se smatra pritisak na tipku „Pošalji“ nakon ispunjenja svih obaveznih podataka na internetskoj stranici u delu porudžbine u „E-trgovini“.

1.3 Za potrebe Porudžbine je obavezan izbor proizvoda na temelju opisa. Vizuelni prikaz i fotografije su neobavezujući, imaju samo informativni karakter.

1.4 Težina proizvoda u svrhu utvrđivanja ukupne težine kupovine je indikativna, ne mora odgovarati stvarnosti.

1.5 Sve Porudžbine naručene putem internetske stranice su za Kupca obavezne.

1.6 Kupoprodajni ugovor je sklopljen potvrdom Porudžbine od strane Prodavca putem e-maila.

1.7 Kupoprodajni ugovor stupa na snagu plaćanjem u smislu, stavka 3.2 ili 3.3 i stavka 3.3

1.8 Kao radno vreme se smatra vreme od 6:00 do 24:00 časa radnim danom, osim ako ti dani ne padaju na državni praznik i/ili na neradni dan. Subote, nedelje, državni praznici i neradni dani ne spadaju u dane sa radnim vremenom.

 

II Cena robe i usluga

2.1 Cene robe su one, koje su navedene na internetskoj stranici u trenutku slanja Porudžbenice, te će cene u ovom iznosu i biti fakturisane.

2.2 Kod robe je cena određena za definisanu jedinicu mase (1 kg). Međutim, fakturisana cena je cena izračunata na temelju stvarne težine, izvagane na dan vaganja robe.

U beogradskim opštinama i ruralnim mestima povećanje cena po pošiljci od 08.03.2020.

Beograd dodatnih 50din
– opštine: Čukarica, Stari Grad, Vračar, Novi Beograd, Zemun, Palilula, Zvezdara, Rakovica, Savski venac, Voždovac

Ruralna mesta dodatnih 100din:

Beograd – Petrović salaš

Novi Sad – Susek, Lug, Sviloš, Vizić, Krušedol Prnjavor, Krušedol selo, Neradin

Subotica – Lipar, Drljan, Mileševo, Panonija, Srednji salaš

Bečej – Poljanice, Bočar

Zrenjanin– Hetin, Međa, Šurjan, Banatska Dubica, Busenje, Gardinovci, Farkaždin, Belo blato, Lukino selo

Bačka Palanka – Bačko novo selo, deo Deronja, Plavna, Parage

Sombor – Apatin – Mali stapar, Romanija, Zelengora, Milčić, Nenadić, Obzir, Kozara, Rančevo, Korlatoš, Kenđija, Šebešfok, Siget, Štrbac, Baračka, Šaponje, Čičovi, Kosančić

Sremska Mitrovica – Ravnje, Banovo polje, Radenkovi, Brestač, Jamena, Sremska Rača, Ilinci, Batrovci, Bikić Do, Privina glava, Sot, Molovin, Ljuba, Stara Bingula, Šišatovac, Bešenovački Prnjavor, Mala Remeta, Jazak

Šabac– Kozarica, Kaona, Mrovska, Pejinović, Jazovik, Krnić, Poljane, Baljevac, Konatice, Suvo selo, Vlasenica, Vukičevica, Ljubinić, Trstenica, Brović

Loznica– Stave, Selanac, Rujevac, Savković, Košlje, Tornik, Orovička planina

Vršac – Markovac, Mesić, Sočica, Jablanka, Dobričevo, Dubovac, Šumarak, Stari lec, Šušara, Devojački bunar, Mali žam, Vatin, Malo Središte

Požarevac– Bliznak, Krupaja, Medveđica, Brodica, Blagojev kamen, Radenka, Bukovska, Ceremošnja, Dobra, Brnjica, Krivača

2.3 Sve cene navedene na internetskoj stranici su bez PDV u smislu zakonskih propisa, koja je na snazi i važi u vreme plaćanja robe.

2.4 Konačna cena, koja se pojavi u Porudžbini pre njene potvrde od strane Kupca, je navedena sa svim uključenim porezima i taksama.

2.5 Cene roba na internetskoj stranici se menjaju kontinuirano, u zavisnosti od trenutnih ponuda poslovnih partnera i dobavljačima Prodavca.

2.6 U slučaju plaćene i prihvaćene Porudžbine iz stava 2.5, cena ovako naručene robe je obavezuća za obe ugovorne strane.

2.7 Ukupna cena svake Porudžbine je zbir cene za robu i cene usluge prevoza robe (na internetskoj stranici navedeno u porudžbenici kao „Prevozno sredstvo“).

 

III Uslovi plaćanja

3.1 Naknada pune cene Porudžbine može biti realizovana u gotovini, prilikom prijema robe (pouzeće) ili prenosom finansijskih sredstva na račun Prodavca.

3.2 Naknada ukupne cene Porudžbine od strane Kupca se smatra realizovanom, ako je banka Kupca dostavila Prodavcu potvrdu o prihvatanju plaćanja.

3.3 Naknada realizovana drugim sredstvima, kao što je definisano u stavkama 4.1 i 4.2, može se prihvatiti samo na temelju prethodne saglasnosti Prodavca.

 

IV Uslovi isporuke

4.1 Mesto isporuke robe je Adresa dostave, koju je odredio Kupac (na internetskoj stranici navedeno u delu „Lični podaci, Podaci o korisniku“). Kupac može imati nekoliko unapred definisanih Adresa dostave.

4.2 Prodavac isporučuje robu,  danima od ponedjeljka do petka. U slučaju, da na neki od tih dana pada državni praznik i/ili neradni dan, može se taj dan smatrati kao neradni dan.

4.3 Datum i vreme isporuke bira Kupac prilikom unosa Porudžbine u „Napomene“.

4.4 Za najraniji mogući datum isporuke može Kupac odrediti dan (datum), koji sledi nakon dana, kada je Porudžbinu poslao ili u dogovoru s Prodavcem,  raniji datum.

4.5 Kupac može, kao mogući rok isporuke Porudžbine, birati vreme između 8:00-18:00 sati.

4.6 Nakon dogovora između Kupca i Prodavca moguća je isporuka i u drugim vremenskim intervalima i na drugo mesto isporuke, nego što je navedeno u stavkama 5.1, 5.4 i 5.5.

4.7 U slučaju isporuke Porudžbine u rasponu manjem od 100% od naručenih Artikala ili komada pojedinih proizvoda Kupcu će se uzeti u obzir pripadajući iznos za neisporučenu robu. U slučaju, da je Kupac platio Porudžbinu unapred, tako nastali pretplaćeni iznos će mu se proknjižiti na izvorni račun u Banci (iz koje je došlo plaćanje) najkasnije u roku od 10 kalendarskih dana. U slučaju dogovora, može iznos biti isplaćen Kupcu u gotovini direktno kod preuzimanja robe.

4.8 Roba će biti isporučena na adresu navedenu u delu „Lični podaci, Podaci o korisniku“. Za dostavu Porudžbine se smatra prevoz robe do prvih vrata kuće ili apartmanske zgrade, koja se mogu zaključavati. Ako Kupac živi u stambenom kompleksu u kom je ulaz ograničen (rampa, kapija, portir  itd.) dužan je da osigura pristup osoblju Prodavca. Prodavac ne snosi odgovornost za neisporučenost robe u slučaju nemogućnosti pristupa Adresi dostave.

4.9 Kupac može za preuzimanje Porudžbine ovlastiti i drugu osobu, koja postaje u tom slučaju Primalac. Primalac može preuzeti robu u slučaju da je Kupac odsutan u vreme koje je Kupac odabrao za isporuku robe i Primalac ujedno prihvata preuzimanje robe pod tim istim pravilima i uslovima, koje je Kupac odabrao za dostavu. Osoba na Adresi dostave, koja će preuzeti robu, smatra se od strane Prodavca ovlašćenom osobom za preuzimanje robe. Ako niti Kupac, niti Primalac, ne budu prisutni u prostoru preuzimanja robe, Prodavac će odmah kontaktirati Kupca i pokušaće da organizuje drugi termin za isporuku robe.

4.10 U slučaju, da je Narudžbinu nemoguće isporučiti, od strane Kupca,  Kupac je obavezan da preuzme robu u sedištu PPG Đurica Darko ili se dogovori s centrom za korisničku podršku za drugo vreme isporuke.

4.11 U slučaju nevremena, ili u slučaju nepredviđenih komplikacija, biće potrebno prilagoditi snabdevanje proizvoda tim uslovima, a možda čak i promeniti datume i vreme isporuke, koje je odredio Kupac. U slučaju velikog kašnjenja,  Prodavac će kontaktirati Kupca i obavestiti ga o izmenjenom datumu i vremenu isporuke. Prodavac će isporučiti naručenu robu prvog mogućeg datuma, kada mu to uslovi dozvole. Prodavac će kontaktirati Kupca, kako bi dogovorili drugi pogodni termin ili mesto isporuke.

4.12 Vlasničko pravo nad robom prelazi na Kupca preuzimanjem robe, uz uslov, da je plaćena puna kupoprodajna cena.

 

V Reklamacija Porudžbine

5.1 Prodavac garantuje kvalitet isporučene robe.

5.2 Kod preuzimanja robe potrebno je proveriti broj pojedinačnih artikala, kao i bilo kakvo fizičko oštećenje robe. Kupac je dužan da čuva (skladištiti) kupljenu robu prema uputstvima proizvođača na pakovanju. Reklamacija neće biti prihvaćena, ako se kupac dokazivo nije držao uputstva prozvođača ili je Kvar prouzrokovan lošim rukovanjem i skladištenjem.

5.3 Moguće je reklamirati samo robu kupljenu putem www.slatkikrompir.rs

5.4 Reklamacija se mora primeniti bez nepotrebnog odlaganja, i to odmah na mestu, prilikom  isporuke Kupcu.

5.5 Reklamacija mora biti poslana e-mailom na kontakt informacije www.slatkikrompir.rs

5.6 Roba podleže jednakim uslovima garancije, kako je navedeno na proizvodu od proizvođača/uvoznika/dobavljača.

5.7 Kupac će biti odgovoran Prodavcu za svaki gubitak nastao namernim kršenjem bilo koje od gore navedenih odredaba, odnosno, da nije naveo tačne podatke u svojoj registrarskoj prijavi.

5.8 Za pravovremeno reklamiranu robu dokazivo kupljenu putem online trgovine www.slatkikrompir.rs (faktura ili račun sa blagajne) reklamacija  će biti rešena u dogovoru s Kupcem:

a) u zamena za novu robu (ako je na lageru)

b) povratak novca,

c) umanjenje sume za reklamiranu robu u sledećoj Porudžbini.

 

VI Otkazivanje Porudžbine

6.1 Specificifikaciju,  Porudžbinu Kupac može otkazati najkasnije dan pre datuma isporuke slanjem e-maila na adresu: info@www.slatkikrompir.rs, navodeći broj porudžbine.

6.2 Kupac ne može otkazati  Porudžbinu na dan, koji je Kupac odredio kao datum isporuke Porudžbine.

 

VII  Garantni rok

7.1 Na prehranu se daje garantni rok jednak isteku roka potrošnje. Na proizvode, koji ne moraju imati prikazan garantni rok, odnosi se zakonski garantni rok. Kod upotrebe proizvoda potrebno je slediti uputstva za upotrebu i održavanje.

7.2 Priloženi dokument o prodaji služi ujedno kao garantni list. Garantni rok počinje teći s datumom isporuke robe. Prava i obaveze Kupca uređuju se prema Građanskom zakoniku. Garancija se može primieniti posredstvom Prodavčeve  službe za korisnike.

 

VIII  Prava i obaveze prodavca

8.1 Prodavac  je dužan da obradi obavezujuću  Porudžbinu, da  pošalje naručenu robu i dostavi je na Adresu dostave u roku, koji je odabrao Kupac. Kupac će, prilikom preuzimanja robe od Prodavca, primiti kopiju svoje Porudžbine, potvrdu o isporučenoj i neisporučenoj robi i potvrdu o plaćanju.

8.2 Prodavac je dužan da obriše registrovanog kupca iz baze podataka u slučaju, kada to kupac u pisanom obliku zatraži.

8.3 Prodavac ima pravo da odustane od kupoprodajnog ugovora (obavezujuće Porudžbine) sve do trenutka isporuke robe, koja je predmet tog kupoprodajnog ugovora, i to iz bilo kog razloga, ili i bez navođenja razloga. Kupac ovim uzima na znanje, da Prodavac po pravilu odustaje od ovakvog ugovora u slučaju, da se roba prestala proizvoditi, ili nuditi na tržištu.

8.4 Prodavac zadržava pravo jednostranog menjanja odredaba ovih Uslova i svih cena i naknada, bez prethodne najave. Novi Uslovi i cenovnik stupaju na snagu i obavezuju Kupca u trenutku objave na internetskoj stranici.

8.5 Prodavac zadržava pravo štamparskih grešaka prilikom objavljivanja pojedinih podataka na internetskoj stranici.

 

IX Prava i obaveze kupca

9.1 Kupac je dužan, da u bilo koje vreme u odabranom vremenskom intervalu, bude na raspolaganju i sposoban da preuzme Porudžbinu.

9.2 Kupac je dužan da da tačnu i potpunu Adresu dostave na koju treba biti naručena roba isporučena.

9.3 Kupac je dužan da preuzme naručenu robu u količini navedenoj u Porudžbini i da plati punu cenu.

9.4 U slučaju kršenja obaveza definisanih u stavkama 9.1 do 9.3, odnosno, ako Kupac na poziv nije u mogućnosti da preuzme (ne preuzme) Porudžbinu u bilo koje dogovoreno vremensko razdoblje, takvo kršenje se smatra kao nepreuzimanje Porudžbine od strane Kupca i Prodavac ima pravo da naplati Kupcu naknadu od 5 eura. Kupac ostaje i dalje obavezan u  pogledu  svoje Porudžbine.

9.5 Kupac ima pravo na brisanje svojih ličnih podataka iz baze podataka Prodavca, ako to od njega zatraži u pisanom obliku, odnosno slanjem e-maila. Prodavac se ovim  obavezuje da u roku najkasnije 3 dana od dana prijema pismenog zahteva, odnosno e-maila Kupca, podatke o Kupcu iz baze podataka izbriše. U bazi podataka će ostati samo podaci potrebni u svrhu računovodstva, poreza i u druge svrhe u skaldu sa Zakonom o arhivi i registrima, i o dopunama određenih odredbi.

9.6 U slučaju, da roba prilikom preuzimanja od strane Primaoca nije u skladu s kupoprodajnim ugovorom, Kupac ima pravo, da mu Prodavac besplatno i bez  nepotrebnog odgađanja isporuči robu, koja odgovara kupoprodajnom ugovoru u skladu sa zahtevima Kupca ili zamenom dotične robe za naručenu robu ili za drugi odgovarajući proizvod.

9.7 Kupac je odgovoran za urednost svojih podataka, koje je  naveo na internetskoj stranici, uključujući adrese, podatke o plaćanju, telefonskog broja, e-mail adrese i druge podatke koji se odnose na drugog preuzimatelja robe. Kupac može ažurirati podatke posredstvom Prodavčeve službe za korisnike.

 

 

X Zaštita ličnih podataka

10.1 Popunjavanjem registararskog obrasca, ili obavezujuće Porudžbine u okviru online trgovine bataty.sk, Kupac daje saglasnost Prodavcu za prikupljanje, obradu i čuvanje ličnih podataka o Kupcu i njegove kupovine sa ciljem pružanja usluga Prodavcu, u skaldu sa Zakonom br. 428/2002 o zaštiti ličnih podataka. Ovo odobrenje se daje na neodređeno vreme, a može se opozvati u bilo kom trenutku u pisanom obliku. U tom slučaju će Prodavac ukloniti iz svoje baze podataka sve lične podatke Kupca u potrebnoj meri.

10.2 Prodavac će učiniti sve, kako bi se osigurala apsolutna zaštita  podataka o Kupcu i njihove dostupnosti samo onim osobama kojima je potrebna ova informacija za realizaciju usluga Prodavca.

10.3 Prodavac  se obavezuje, da lične podatke Kupca neće davati, u bilo kom obliku, trećoj osobi. Lični podaci Kupca će biti u skladu sa Zakonom strogo zaštićeni i upotrebljavaće se isključivo za komunikaciju između Prodavca i Kupca. Obrada i korišćenje ličnih podataka obavlja se u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka u smislu kasnijih propisa.

 

XI Dozvola, Autorska prava

11.1 Autorska i imovinska prava. Ceo sadržaj, kao i dizajn, tekst i grafika, uključujući i obradu, odabir i prikupljanje i sav softver, su vlasništvo Prodavca. Prodavac ovim daje pristanak isključivo za njihovo pregledanje, elektronsko kopiranje i ispis na papiru u svrhu utvrđivanja Porudžbine.

11.2 Svaka druga upotreba materijala sa internetske stranice, uključujući izmene, distribuciju ili reprodukciju u druge svrhe, koje nisu definisane u stavu 11.1 je bez prethodne saglasnosti Prodavca zabranjena. Kupac ili treća strana primaju k znanju, da Prodavac ostaje jedini vlasnik tih materijala, a da Kupac ili treća strana ne stiču nikakvo vlasništvo ili autorska prava preuzimanjem takvih materijala. Prodavac zadržava pravo otkazivanja ovog odobrenja u bilo koje vreme, i svaka upotreba može biti odmah prekinuta pisanim obaveštenjem od strane Prodavca.

11.3 Zaštitni znak/Logo. Oznaka „DespaD“, svi logovi Prodavca i svi naslovi, fontovi, imena, grafike i ikonice na tipkama, oznake usluga Prodavca ili druga imovina, koja pripada Prodavcu, ne smeju se koristiti na drugi način, nego što je to tačno definisano u ovim Uslovima.

11.4 Svi ostali zaštitni znaci, nazivi proizvoda i nazivi kompanija ili logovi, koji se pojavljuju na internetskoj stranici, su vlasništvo njihovih legitimnih vlasnika, a Kupcu ne proizilazi nikakvo vlasništvo, niti autorsko pravo u pogledu ovih zaštitnih znakova, logova ili naziva korišćenjem internetske stranice ili usluga Prodavca.

 

XII Dostupnost internetske stranice

12.1 Kupac prima k znanju, da može da se dogodi situacija, da internetska stranica ne bude  dostupna, ili ne funkcioniše iz bilo kog razloga.

12.2 Na internetsku stranicu je osiguran jednokratni pristup. U slučaju potrebe kontaktiranja Prodavca, Kupac može bilo kada poslati mail na adresu info@www.slatkikrompir.rs

12.3 Kupac je saglasan da snosi odgovornost za poverljivost podataka koji se odnose na lične podatke korišćene na internetskoj stranici. Kupac je saglasan, da će u slučaju neovlašćenog prijavljivanja na internetskoj stranici pod njegovim imenom odmah obavestiti korisničku liniju.

12.4 Kupac pristaje na primenu zakona, koji uređuju usluge pružane od strane Prodavca, internetske stranice i ovih Uslova. Kupac potvrđuje da je punoletan (18 godina i stariji), te da je sposoban da se složi s ugovorom i obavlja gore navedene obaveze.

 

Završne odredbe

Prava Kupca u odnosu s Prodavcem, koja proizlaze iz Zakona o zaštiti potrošača u smislu kasnijih propisa, ostaju ovim Uslovima nepromenjena. Prodavac nije odgovoran za kašnjenje u ispunjenju svojih obaveza, koji proističu iz ovih Uslova, ako je takvo kašnjenje prouzrokovano okolnostima, koje isključuju odgovornost i ima pravo na razumno produženje roka u ispunjavanju svojih obaveza.

 

Ovi Uslovi stupaju na snagu 10. februara 2015. godine.