Kako je predmet trgovine prehrambeni proizvod s ograničenim rokom trajanja, Kupac može da odustane od ugovora samo kod prijema robe, ako isporučena roba ne odgovara kvalitetu naručenog proizvoda. Bez obzira na opravdanost prigovora, Kupac je dužan da održava adekvatnu brigu o robi do završetka žalbenog postupka. Ako nalog ne odgovara količini robe, načinom da je Prodavac isporučio veću količinu robe, Prodavac je dužan odmah da ispravi isporuku na potrebnu količinu i odmah popraviti račun, odnosno otpremnicu i fakturu. Dopuštena razlika težine, s obzirom na specifičnosti prehrambenog proizvoda, je određena na 10%. Ako je, naprotiv, dostavljena količina manja od dopuštene težinske razlike, Prodavac je bez odlaganja dužan da dopuni porudžbinu bez ikakvih naknada ili drugih uslova.

 

U slučaju da je Prodavac priznao tužbeni zahtev Kupca kao opravdan, Prodavac je dužan, najkasnije u roku od 14 dana da izvrši povraćaj odgovarajućeg iznosa Kupcu, i to u dogovoru s Kupcem, ili bankovnim transferom na račun kupca. U slučaju da je Prodavac ispostavio Kupcu račun, izdaće za neispravan proizvod prigovor (reklamaciju). Prodavac nije dužan da vrati, niti kod valjanog opoziva ugovora, troškove Kupcu, koji su kod Kupca nastali u vezi sa naručivanjem robe, niti za bilo kakvu štetu, koja je nastala Kupcu, zbog nedovoljno kvalitativne ili kvantitativne obrade porudžbine.

 

Ako Kupac ne ispuni neku od obaveza navedenih u ovim opštim trgovinskim uslovima, opoziv ugovora nije valjan i efikasan i Prodavac nije dužan da vrati Kupcu nabavnu cenu, a ujedno ima pravo na naknadu troškova povezanih sa slanjem robe nazad, Kupcu.

Obrazac – Opoziv ugovora i povratak proizvoda